Śleboda, moi drodzy, to jest coś takiego co czuje gospodarz w swoim gospodarstwie [...]  Śleboda jest mądra. Śleboda umie po gospodarsku zadbać, po gospodarsku umie tą ziemię uprawić. [...]

A z człowieka  ta śleboda potrafi wydobyć to, co w człowieku najlepsze. [...}

ks. Józef Tischner

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą !!!


1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms